Zich bewust van het belang van uitstekend onderwijs en persoonlijke coaching, wil Liebrecht Vanbeckevoort, als artistiek directeur van Piano LAB, op de unieke site van Alden Biesen een ideale biotoop creëren waarin beloftevolle jonge pianisten optimaal kunnen gedijen en op maat begeleid worden. Steunend op de expertise van een team vooraanstaande internationale pianisten en pedagogen, wil Piano LAB de ambitie uitspreken om bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie internationaal pianistiek toptalent.

Naast het inrichten van individuele pianolessen, zet Piano LAB ook in op het organiseren van workshops en lectures rond diverse thema’s die jonge pianisten aanbelangen.

Zo kan Piano LAB zich ten volle inzetten waartoe het opgericht is : een “piano-laboratorium” waar alle ruimte is voor ontwikkeling van authentiek vakmanschap, ongebreideld experiment en innovatie. Dit alles in een sfeer van gemoedelijkheid en kenmerkende Limburgse gastvrijheid, waarbij in familiale en vriendschappelijke context alle ruimte is voor uitwisseling van opvattingen en ideeën in brede betekenis, met oog voor de persoon achter elke docent en student.


Piano LAB 2021 – Official After Movie

Piano LAB 2021 – Official Docu Trailer