Lessen en piano’s

ORGANISATIE LESSEN

 • Alle pianolessen duren standaard 1 uur. Eventueel kan daarvan afgeweken worden.
 • Elke deelnemer heeft recht op tenminste 1 les per dag.
 • Het is naar de visie van Piano LAB niet mogelijk om als deelnemer slechts bij 1 docent les te volgen. Elke deelnemer heeft minstens 1 les bij elke docent.
 • Lessen zijn in principe individueel, wat niet belet dat Piano LAB deelnemers aanmoedigt om lessen van andere deelnemers passief bij te wonen indien zowel docent als de actieve deelnemer met hun aanwezigheid akkoord gaan.
 • Elke dag wordt het lessenrooster van de volgende dag opgemaakt. Deelnemers vernemen tijdig hun persoonlijke lesafspraak (uur, docent) voor de volgende dag.
 • Indien een deelnemer, na bij elke docent les gevolgd te hebben, een voorkeur heeft voor een tweede les bij een specifieke docent, zal de organisatie van Piano LAB in de mate van het mogelijke proberen tegemoet te komen aan dit verzoek.
 • Het staat de deelnemer vrij naar eigen inzicht te kiezen welk repertoire hij/zij bij welke docent presenteert, uiteraard gebaseerd op de repertoirelijst die vooraf door de deelnemer werd ingediend.
 • Piano LAB organiseert tenminste 2 workshops voor de deelnemers. Het bijwonen van deze workshops wordt sterk aanbevolen doch is facultatief.

INSTRUMENTEN – PERSOONLIJKE STUDIE

 • Piano LAB 2023 is een ‘Steinway-only’ event in partnerschap met Piano’s Maene, exclusieve dealer van Steinway instrumenten voor België en Nederland.
 • Het exclusieve instrumentarium van Piano LAB bestaat uit een selectie vleugelpiano’s van Steinway & Sons (model A-B-D) en Boston (GP193) en Essex buffetpiano’s (EUP123). Daarnaast stelt Piano’s Maene ook ter ontdekking hun Chris Maene Straight Strung Concert Grand ter beschikking van de deelnemers.
 • Alle lessen gaan door in een leslokaal met minstens één vleugelpiano.
 • Deelnemers zullen dagelijks intensief kunnen studeren op een selectie vleugelpiano’s en buffetpiano’s, er worden voldoende instrumenten en oefenlokalen voorzien.
 • Deelnemers zullen hun persoonlijke studie-slots de avond voordien kunnen reserveren, zowel qua timing als qua oefenlokaal. De organisatie ziet er op toe dat dit ordelijk en fair verloopt.