HUISREGELS PIANO LAB 2023

 

It will just be a part of his life for the time being. Amoxicillin is not viagra on line italia available in many countries and you may find that some drugs are more affordable than other medications when you compare their prices in various websites. This action raises the question that whether the indian government is making a stand for good or bad in the face of corruption and illegal business.

An online synthroid online without prescription at a reasonable price is a lot easier than you may think. And so tadalafil 40 mg generika on, until you find the final number, which is the first number that will not equal a, because it will not give you a. The engine size in a vehicle is a measurement derived by subtracting the engine length, from its engine width.

GEBRUIKSRICHTLIJNEN LOCATIE & AANSPRAKELIJKHEID OP DE SITE VAN ALDEN BIESEN

 • De lokale infrastructuur van Landcommanderij Alden Biesen moet met respect behandeld worden. Schade berokkend door een deelnemer zal door hem/haar of zijn/haar ouders vergoed worden.
 • Het is niet toegestaan om de inrichting te veranderen of het meubilair te verplaatsen zonder toestemming van Piano LAB.
 • Omwille van het historische kader is het niet toegestaan om nagels, duimspijkers of plakband op balken, muren, deuren, ramen, panelen of vloeren te gebruiken. Ook mogen schilderijen en andere voorwerpen niet verwijderd worden, aangezien zij deel uitmaken van het historische karakter.
 • Piano LAB verzekert alle deelnemers en medewerkers aan de editie 2023 tegen gebeurlijke ongevallen op de site van Landcommanderij Alden Biesen, vanaf hun aankomst op 15 juli tot en met hun vertrek op 22 juli 2023. Piano LAB zal verder niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die buiten de site plaatsvinden, tenzij deze gebeuren tijdens een verplaatsing die onder rechtstreeks gezag van de leiding van Piano LAB staat.
 • Meerderjarige deelnemers mogen de site van Landcommanderij Alden Biesen op eigen risico verlaten. Minderjarige deelnemers dienen altijd vergezeld te zijn van ten minste één meerderjarig persoon én hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de stageleiding te verkrijgen (alsook voorafgaand van de ouder(s)/voogd).
 • Piano LAB zal niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of andere waardevermindering van materiaal, kleding of andere goederen van deelnemers en medewerkers.

GEDRAGSCODE DEELNEMER

 • De deelnemer aan Piano LAB 2023 dient zich respectvol op te stellen tegenover docenten, medewerkers en volgen door hen gegeven richtlijnen op. Vastgelegde tijdstippen van afspraak (lessen, oefensessies, workshop, etenstijd) worden door de deelnemer secuur opgevolgd en gerespecteerd.
 • De deelnemer stelt zich respectvol en solidair op ten opzichte van zijn/haar collega-deelnemers aan Piano LAB 2023.
 • De deelnemer zal vaststelling van eventuele onregelmatigheden of mogelijke beschadigingen of defecten zo spoedig mogelijk melden aan de stageleiding van Piano LAB.
 • Maaltijden worden in regel gemeenschappelijk en op vaste tijdstippen genuttigd ter bevordering van het smeden van onderlinge vriendschapsbanden en het samenhorigheidsgevoel binnen de groep. Uitzondering hierop is het ontbijt, dat qua timing flexibel genuttigd kan worden. Tijdstippen van de maaltijden alsook een algemeen dag- en weekprogramma zullen bij verwelkoming op de pianostage gecommuniceerd worden door de stageleiding.

OVERNACHTINGEN

 • De deelnemer ontvangt bij aankomst een persoonlijke sleutel van zijn/haar slaapkamer en zal deze bij vertrek weer inleveren bij de stageleiding van Piano LAB 2023. Verlies van deze sleutel zal resulteren in het betalen van een kost van €170 EUR.
 • Er mag geen meubilair of matras uit de kamers worden gehaald of naar andere kamers worden gebracht. De maximale bezetting per kamer dient dan ook te allen tijde gerespecteerd te worden.
 • Tussen 23u59 ’s avonds en 7u ’s ochtends heerst er absolute stilte in de gebouwen waar de slaapkamers gelegen zijn. Het verzekeren van een goede nachtrust is een prioriteit van Piano LAB. Gezellig napraten of iets drinken kan in de daartoe voorziene vertrekken zoals restaurant en ontspanningsruimte, zo lang dit toegestaan is door de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.
 • Het is principieel niet toegestaan om piano te spelen tijdens de hierboven genoemde stille uren van de nacht.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan om zijn/haar (niet deelnemende) partner mee te laten overnachten op de site van Landcommanderij Alden Biesen, noch in de eigen kamer, noch door het boeken van een andere kamer.
 • Minderjarigheid: enkel minderjarige deelnemers van hetzelfde geslacht kunnen samen een slaapkamer delen, tenzij het gaat om broer en zus.

NETHEID

 • De deelnemer engageert zich om alle binnen- en buitenruimtes te allen tijde in reine toestand te behouden.
 • Wanneer een persoonlijke oefensessie beëindigd is, wordt het oefenlokaal in nette en ordelijke staat achtergelaten.
 • De deelnemer dient de slaapkamer bij vertrek in goede staat achter te laten als hij/zij deze gevonden heeft bij aankomst.

HUISDIEREN

 • Huisdieren zijn niet toegestaan tijdens de pianostage van Piano LAB 2023.

VEILIGHEID

 • Het is ten strengste verboden om losse verwarmingstoestellen of kooktoestellen te gebruiken, alsook kaarsen in zalen en op de kamers.
 • Binnen de gebouwen van Landcommanderij Alden Biesen geldt een algemeen rookverbod; roken is enkel toegestaan aan meerderjarige deelnemers op de daartoe voorbehouden plaatsen.
 • Tijdens Piano LAB 2023 geldt een algemeen verbod op het bezit en nuttigen van zgn. genotsmiddelen, zoals o.a. drugs, verdovende middelen en sterke dranken.

INTERNET / WIFI

 • Piano LAB biedt gratis WiFi aan voor alle deelnemers en medewerkers van de editie 2023. Deelnemers ontvangen bij aankomst de codes en richtlijnen in verband met het netwerk op de site.
 • Het gebruik van WiFi is geheel voor eigen risico van de deelnemers en medewerkers. Het is niet toegestaan om webpagina’s te raadplegen die aanzetten tot geweld en/of racisme of die illegale doeleinden promoten.

PARKING

 • Er is een rijverbod voor motorisch verkeer op het domein. Enkel na toestemming van Piano LAB wordt voor het in- en uitladen van materialen of in bijzondere omstandigheden een uitzondering gemaakt.
 • Deelnemers en medewerkers die zich met een motorisch voertuig verplaatsen naar Piano LAB – Alden Biesen, dienen hun auto of ander voertuig op de parking tegenover het kasteel te plaatsen (Roelants du Vivierlaan). Fietsen worden in de daartoe vooziene fietsenrekken geplaatst.